MESSINGMUSIK I NORDJYLLAND

Formål

Foreningens navn er BrassNord og er hjemmehørende i Nordjylland.

Formål

  • At skabe et forum og kontaktnet for lokale messingblæsere og brass bands i Nordjylland.
  • At udbrede kendskabet til messingmusik.
  • At virke som igangsætter og vejleder for diverse messing relaterede arrange­menter.
  • At medvirke til rekruttering af nye messingmusikere.

Arrangementer

BrassNord må sammen med en eller flere lokale orkestre afholde arrangementer. Det er op til BrassNord’s bestyrelse at fastlæg­ge retningslinierne for det enkelte arrangement. BrassNord’s bestyrelse kan, hvis de finder det nødvendigt, indgå en kontrakt med en eller flere lokale orkestre om afholdelse af et arrangement.

VEDTÆGTER

PRIVATLIVSPOLITIK

BrassNord er et initiativ, som i samarbejde med organisationer, orkestre og enkeltpersoner arbejder for at samle kræfterne inden for Brass Band-musik i Nordjylland.