MESSINGMUSIK I NORDJYLLAND

Generalforsamling 2019 Arrangeret af BrassNord

13.00
Vesterkær kirke, Skydebanevej 2, 9000 Aalborg

Søndag den 7. april 2019 - Kl. 13.00

Vestekærkirke, skydebanevej 2, 9000 Aalborg

 

Dagsordnen for generalforsamling i BrassNord 2019:

 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning og godkendelse af denne
 3. Regnskab og godkendelse af dette
 4. Budget og kontingent forslag og vedtagelse af disse
 5. Arbejdsprogram vedtages
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af formand, hvis denne er på valg. (trækker sig som formand. 1 år tilbage)
 8. Valg af kasserer og revisor, hvis disse er på valg. (kasserer modtager genvalg)
 9. Valg af øvrig bestyrelse, hvis disse er på valg. (modtager genvalg)
 10. Valg af 2 bestyrelses suppleanter samt 1 revisor suppleant.
 11. Evt.

Forslag til dagsordenen skal stilles skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Fremmødte medlemmer har én stemme og beslutninger tages ved almindeligt flertal blandt de fremmødte medlemmer.

BrassNord er et initiativ, som i samarbejde med organisationer, orkestre og enkeltpersoner arbejder for at samle kræfterne inden for Brass Band-musik i Nordjylland.